Man rūpi mano sveikata

Viešoji įstaiga „Triatletas“ įgyvendina iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamą projektą 12.0.1-CPVA-K-204-02-0037 “Man rūpi mano sveikata”.

Projekto tikslas yra ugdyti Lietuvoje gyvenančių asmenų aktyvų visuomeninį bei pilietinį gyvenimą ir prisidėti prie 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos strategijos „Aktyvi Lietuva“ krypties įgyvendinimo.

Projekto metu turi būti pasiekti šie rezultatai: sukurtas 24 laidų ciklas, laidų trukmė 12-29 min., laidos išplatintos socialiniame tinkle (patalpinti Youtube platformoje), bendras laidų ciklo peržiūrų skaičius turi būti ne mažesnis nei 50 000. Reklamuojama Facebook ir Youtube platformose, laidų žiūrovai motyvuojami prizais, suburta atskira virtuali sveikos gyvensenos grupė bei sukurtas atskiras projekto internetinis puslapis.

Projekto pavadinimas: Man rūpi mano sveikata

Projekto vykdytojas: VšĮ „Triatletas“

Bendra projekto vertė: 29 999,99 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-04-19

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-04-30

Naujos galimybės – nėra mažų vadovų

Viešoji įstaiga „Kontaktų vakarai“ įgyvendina iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamą projektą 12.0.1-CPVA-K-204-02-0039 „Naujos galimybės – nėra mažų vadovų“.

Projekto tikslas – formuoti įvaizdį, kad pradėti verslą ̨ dabar
– pats tinkamiausias laikas, gerinant verslininko įvaizdį bei verslo reputaciją ir taip prisidedant prie 2014-2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijos „Versli Lietuva“ krypties įgyvendinimo, sprendžiant uždavinį – motyvuoti jaunimą ir suaugusius žmones užsiimti verslu, pristatant galimybes bei parodant verslo sėkmės pavyzdžius. Projekto metu turi būti pasiekti šie rezultatai: sukurtos 24 laidų ciklas (kiekviena laida ne trumpesnė kaip 35 min. trukmės) ir išplatintas Youtube socialiame tinkle (bendras visų laidų peržiūrų skaičius ne mažiau kaip 100 000 kartų bei sukurtas atskiras projekto internetinis puslapis.

Projekto pavadinimas: Naujos galimybės – nėra mažų vadovų

Projekto vykdytojas: VšĮ „Kontaktų vakarai“

Bendra projekto vertė: 29 958,72 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-04-19

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-11-30